(Backup as a Service) – Backup kao servis

BaaS omogućava backup podataka dostupan u svakom trenutku, gdje pravimo rezervne kopije podataka, a korisnici imaju uvid u podatke u svakom momentu.

Vaši podaci su u okviru osnovnih paketa zaštićeni po principu kopije od prethodnog dana.

U slučaju da vaše poslovanje iziskuje kvalitetniji nivo zaštite po principu kontinualne zaštite podataka u svakom trenutku, ili čak povratak podataka u određenom momentu u prošlosti, nudimo vam BaaS uslugu.

U zavisnosti od želja i potreba korisnika a uz konsultacije sa našim timom, biraju se vremenski intervali kada će se praviti rezervne kopije podataka (backup). Za korištenje ove usluge nije bitno da li je vaš informacioni sistem na vašoj lokaciji ili se nalazi u nekom Cloud sistemu poput LANACO Cloud.

BaaS cjenovnik

Period/Paket 250 GB 500 GB 1000 GB 1500 GB 2000 GB 3000 GB
1 mjesec 40.00 KM 72.00 KM 131.00 KM 238.00 KM 433.00 KM 788.00 KM
12 mjeseci 432.00 KM 777.00 KM 1,415.00 KM 2,570.00 KM 4,676.00 KM 8,510.00 KM
24 mjeseca 835.00 KM 1,503.00 KM 2,735.00 KM 4,969.00 KM 9,041.00 KM 16,453.00 KM
36 mjeseci 1,224.00 KM 2,203.00 KM 4,009.00 KM 7,283.00 KM 13,250.00 KM 24,113.00 KM

IaaS cjenovnik

Paket/Period 1 mjesec 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
250 GB 40.00 KM 432.00 KM 835.00 KM 1,224.00 KM
500 GB 72.00 KM 777.00 KM 1,503.00 KM 2,203.00 KM
1000 GB 131.00 KM 1,415.00 KM 2,735.00 KM 4,009.00 KM
1500 GB 238.00 KM 2,570.00 KM 4,969.00 KM 7,283.00 KM
2000 GB 433.00 KM 4,676.00 KM 9,041.00 KM 13,250.00 KM
3000 GB 788.00 KM 8,510.00 KM 16,453.00 KM 24,113.00 KM

BaaS cjenovnik

250 GB 1 mjesec - 40.00 KM
12 mjeseci - 432.00 KM
24 mjeseca - 835.00 KM
36 mjeseci - 1,224.00 KM
500 GB 1 mjesec - 72.00 KM
12 mjeseci - 777.00 KM
24 mjeseca - 1,503.00 KM
36 mjeseci - 2,203.00 KM
1000 GB 1 mjesec - 131.00 KM
12 mjeseci - 1,415.00 KM
24 mjeseca - 2,735.00 KM
36 mjeseci - 4,009.00 KM
1500 GB 1 mjesec - 238.00 KM
12 mjeseci - 2,570.00 KM
24 mjeseca - 4,969.00 KM
36 mjeseci - 7,283.00 KM
2000 GB 1 mjesec - 433.00 KM
12 mjeseci - 4,676.00 KM
24 mjeseca - 9,041.00 KM
36 mjeseci - 13,250.00 KM
3000 GB 1 mjesec - 788.00 KM
12 mjeseci - 8,510.00 KM
24 mjeseca - 16,453.00 KM
36 mjeseci - 24,113.00 KM

BaaS modeli

BaaS Basic BaaS Standard BaaS Extended BaaS Performance BaaS High Performance BaaS Extreme Performance
250 GB 500 GB 1000 GB 1500 GB 2000 GB 3000 GB

IaaS modeli

BaaS Basic 250 GB
BaaS Standard 500 GB
BaaS Extended 1000 GB
BaaS Performance 1500 GB
BaaS High Performance 2000 GB
BaaS Extreme Performance 3000 GB

Kontaktirajte sa nama i zatražite ponudu